AKORINOL NQ

Drukuj

Charakterystyka

Olej odwadniająco-ochronny Akorinol NQ otrzymywany jest z destylatów naftowych odpowiednio rafinowanych i uszlachetnionych dodatkami odwadniającymi, przeciwutleniającymi, przeciwkorozyjnymi oraz polepszającymi odporność gotowego produktu na pienienie.
Olej ten tworzy cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych. W zależności od warunków stosowania zdolność ochrony przed korozją wynosi 6 do 9 miesięcy.

Zastosowania

Olej Akorinol NQ stosowany jest do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych.
Stosowany jest również do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie składowania i transportu w warunkach, gdy wymagane jest użycie oleju o niskiej lepkości tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry

 

Jedn.

 

Wartości typowe

 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C

mm2/s

9,6

Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C

mm2/s

3,2

Temperatura zapłonu

0C

79

Własności przeciwkorozyjne w komorze wilgotnościowej po 72 h

-

brak korozji

Zdolność odwadniania

-

wytrzymuje

Zdolność deemulgowania

-

wytrzymuje

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

 

Dostępne opakowania:

 

Pojemnik 1000L

Beczka 180 KG

Kanister 30L

AKORINOL NQ

X

X

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.