LUBKORIN W

Drukuj

Charakterystyka

Oleje konserwacyjno-smarujące Lubkorin W-15 i W-46 produkowane są przy użyciu wysokorafinowanych mineralnych baz olejowych oraz nowoczesnych dodatków antykorozyjnych.

Zastosowania

Oleje Lubkorin W stosowane są w przemyśle do ochrony czasowej podczas obróbki żelaza, stali i aluminium.
Oleje Lubkorin W-15 i W-46 różnią się lepkością i w konsekwencji grubością filmu ochronno-smarującego.
Mogą być użyte do konserwacji elementów obrabianych z użyciem obróbkowych olejów emulgujących – nie mają wpływu na stabilność emulsji.
Zalecane są szczególnie do ochrony czasowej w warunkach zmiennej i wysokiej wilgotności.
Oleje Lubkorin W nanosi się na powierzchnie elementów konserwowanych metodą natrysku, powlekania pędzlem lub zanurzania w oleju podgrzanym do temperatury ok. 85°C.
Oleje Lubkorin W-15 i W-46 tworzą skuteczną powłokę antykorozyjną po 3 - 4 godzinach od czasu naniesienia.
Czas ochrony antykorozyjnej na stali, w zamkniętym pomieszczeniu, jest nie niższy niż 3 lata.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry

Jednostki

Wartości typowe

W-15

W-46

Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C

mm2/s

14,7

46,2

Temperatura płynięcia

0C

-35

-10

Temperatura zapłonu

0C

160

170

Wydajność oleju

g/m2

ok.4

ok.7

Grubość filmu ochronnego

μm

4

7

Korozja w komorze z mgłą solną, nie niżej

h

48

48

Test wypierania wody

-

Spełnia wymagania IP 004


Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.