Klasyfikacja lepkościowa

Drukuj

 KLASYFIKACJA LEPKOŚCIOWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH WG ISO

Na potrzeby dużej grupy olejów o zastosowaniach przemysłowych ISO opracowała klasyfikację lepkościową, której podstawą jest wartość lepkości kinematycznej w 40°C. Poszczególne klasy (jest ich łącznie 18) oznacza się symbolem VG (Viscosity Grade - stopień lepkości) i liczbą, która określa śred­nią wartość lepkości w 40°C (tabela 1).

Każdy następny stopień lepkości jest większy od poprzedniego o 50%. Granice zmienności w każdej klasie są określane na poziomie ±10% względem punktu środkowego klasy.

Tabela 1. Klasyfikacja lepkościowa olejów przemysłowych wg ISO 3448

 

Klasa lepkości wg ISO

Przedziały klasowe lepkości w mm2/s (cSt) w 40°C

Punkt środkowy

VG2

1,98-2,42

2,2

VG3

2,88-3,52

3,2

VG5

4,14-5,06

4,6

VG7

6,12-7,48

6.8

VG10

9,0-11,0

10

VG15

13,5-16,5

15

VG22

19,8-24,2

22

VG32

28,8-35,2

32

VG46

41,4-50,6

46

VG68

61,2-74,8

68

YG100

90,0-110,0

100

YG150

135-165

150

YG220

198-242

220

YG320

288-352

320

YG460

414-506

460

YG680

612-748

680

YG1000

900-1100

1000

YG1500

1350-1650

1500PORÓWNANIE ROŻNYCH KLASYFIKACJI LEPKOŚCIOWYCH

-       Zestawienia różnych praktycznych klasyfikacji lepkościowych z wartościa­mi lepkości kinematycznej w 40°C dokonano na rys. 2. Oprócz klasyfikacji ISO pokazano również stopnie lepkości stosowane przez AGMA (American Gear Manufactures Association) i klasy lepkości SAE grupujące oleje silnikowe i przekładniowe.


kl jakosciowa rys2

Rys. 2. Przybliżone porównanie różnych klasyfikacji lepkości (w temp. 40°C)

 

 

Na rys. 2 zaznaczono też wartości stosowanych w USA tzw. uniwersal­nych sekund Saybolta (SUS) w 100°F. Wyrażają one lepkość poprzez porówna­nie z zachowaniem innej cieczy, uznanej za wzorcową. Podobny charakter mają sekundy Redwooda (Wielka Brytania) i stopnie Englera. Przybliżone wartości przeliczeniowe przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Przybliżone wartości przeliczeniowe lepkości kinematycznej i porównawczej

 

mm2/s (centystokesy, cSt)

Stopnie Englera °E

Sekundy Saybolta SUS

Sekundy Redwooda Rl.Sec

2

1,1

33

31

4

1,3

39

36

6

1,5

46

41

8

1,7

52

46

10

1,8

59

52

15

2,3

77

68

20

2,9

98

86

30

4,1

141

125

50

6,6

232

205

>50

(mm2/s)0,132

(mm2/s) • 4,6

(mm2/s) 4,l

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.