Klasyfikacja jakościowa

Drukuj

KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH WG ISO

Uniwersalną, a więc uwzględniającą wszystkie środki przemysłowe jest klasyfikacją zaproponowaną przez ISO. Jej strukturę ogólną przedstawia rys. 1. Oleje i smary przemysłowe umieszczono w klasie L (od ang. Lubri-cants), w której zakodowano 18 grup środków o różnym przeznaczeniu: literą C oznaczono oleje do przekładni przemysłowych, literą D oleje sprężarkowe, lite­rą H - oleje hydrauliczne itd. W każdej grupie wyróżnia się środki różniące się jakością i przeznaczeniem. Na tym poziomie (grupy środków) normy ISO for­mułuje się wymagania pod adresem jakości poszczególnych klas środków w grupie. Bardzo często normy te są wzorowane na niemieckich normach DIN.

 

 kl jakosciowa rys1

Rys. 1. Struktura klasyfikacji ISO dla materiałów przemysłowych

 

Grupa A (ISO 6743/1) obejmuje stosunkowo proste środki smarowe prze­znaczone do:

-          odkrytych przekładni, lin                    - ozn. AB,

-          elementów lekko obciążonych         - ozn. AN oraz

-          smarowania przelotowego osi         - ozn. AY.

W grupie F (ISO 6743/2) obejmującej środki do osi, łożysk i sprzężonych z nimi skojarzeń umieszczono oleje:

-       do łożysk tocznych i ślizgowych, smarowania obiegowego, smarowania mgłą
olejową) - kategoria ISO FC;

-       do układów jw., lecz przy większych obciążeniach - kategoria ISO FB.

-       O olejach z tych dwóch grup można powiedzieć, że są to oleje maszynowe, mineralne z niewielką ilością dodatków.

-       Niektóre ważniejsze środki przemysłowe z klasyfikacji ISO 6743 omówio­no w poszczególnych grupach olejowych naszej oferty. PORÓWNANIE ROŻNYCH KLASYFIKACJI LEPKOŚCIOWYCH

-       Zestawienia różnych praktycznych klasyfikacji lepkościowych z wartościa­mi lepkości kinematycznej w 40°C dokonano na rys. 2. Oprócz klasyfikacji ISO pokazano również stopnie lepkości stosowane przez AGMA (American Gear Manufactures Association) i klasy lepkości SAE grupujące oleje silnikowe i przekładniowe.


kl jakosciowa rys2


Rys. 2. Przybliżone porównanie różnych klasyfikacji lepkości (w temp. 40°C)

 

 

Na rys. 2 zaznaczono też wartości stosowanych w USA tzw. uniwersal­nych sekund Saybolta (SUS) w 100°F. Wyrażają one lepkość poprzez porówna­nie z zachowaniem innej cieczy, uznanej za wzorcową. Podobny charakter mają sekundy Redwooda (Wielka Brytania) i stopnie Englera. Przybliżone wartości przeliczeniowe przedstawiono w tabeli 2.

 

 

Tabela 2. Przybliżone wartości przeliczeniowe lepkości kinematycznej i porównawczej

 

mm2/s (centystokesy, cSt)

Stopnie Englera °E

Sekundy Saybolta SUS

Sekundy Redwooda Rl.Sec

2

1,1

33

31

4

1,3

39

36

6

1,5

46

41

8

1,7

52

46

10

1,8

59

52

15

2,3

77

68

20

2,9

98

86

30

4,1

141

125

50

6,6

232

205

>50

(mm2/s)0,132

(mm2/s) • 4,6

(mm2/s) 4,l

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.