Ogólnie o grupie olejów

Drukuj

OLEJE SPRĘŻARKOWE - WYMAGANIA OGÓLNE

Do smarowania mechanizmów napędu sprężarek mogą być stosowane oleje maszynowe, hydrauliczne, turbinowe, do łożysk wydzielonych również smary plastyczne. Jednak smarowanie elementów mających bezpośredni kontakt ze sprężanym czynnikiem powinno odbywać się za pomocą specjalnie opracowanych olejów sprężarkowych. Ogólne wymagania wynikają z:

-       temperatury i ciśnienia sprężanego gazu,

-       wymaganej czystości medium,

-       konstrukcji sprężarki.

Ze względu na wysokie temperatury sprężanego gazu w sprężarkach po­wietrznych (tlenu) olej musi mieć wysoką odporność na utlenianie, a także brak skłonności do koksowania i wydzielania osadów. Olej nie powinien zawierać lotnych składników, jego temperatura zapłonu powinna być wyższa od 40 do 50°C od najwyższej temperatury występującej w układzie. Lepkość oleju powinna być na tyle duża, aby zapewnić dobre smarowanie powierzchni styku tarciowego, jednak ze względu na łatwość dostarczania oleju do smarowanych węzłów - nie nazbyt duża. Oleje niższych klas najczęściej nie zawierają dodat­ków uszlachetniających, wyższych klas - posiadają inhibitory utleniania, koro­zji, dodatki myjące i przeciwpienne. Oleje sprężarkowe nie powinny zawierać dodatków polimerowych (wiskozatorów i depresatorów) ze względu na ich skłonność do koksowania.

Oleje sprężarkowe powinny się również cechować: odpornością na pie­nienie, zdolnością do szybkiego wydzielania powietrza, deemulgowania (wy­dzielania) wody, ochroną antykorozyjną w stosunku do metali i kompatybilnoś­cią z materiałami uszczelnień, dobrą ochroną przed zużyciem.

Klasyfikację olejów sprężarkowych podaje norma ISO 6743-3, której różne wersje obejmują następujące podgrupy:

-       do sprężarek powietrza         -ozn. A (od ang. air - powietrze),

-       do pomp próżniowych       - ozn. V (od ang. vacuum - próżnia),

-       do sprężarek gazów           -ozn. G (od ang. gaś - gaz),

-       do sprężarek chłodniczych   - ozn. R (od ang. refrigerator - lodówka).


Oleje sprężarkowe oznacza się na samym początku literą D, zgodnie z klasyfikacją jakościową ISO.

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.