Informacje ogólne

Drukuj

OLEJE DO POMP PRÓŻNIOWYCH

Jako pompy próżniowe mogą być zastosowane sprężarki rotacyjne łopat­kowe z odwrotnym ruchem wirnika.

Od olejów do smarowania pomp próżniowych wymaga się niskiej prężności par, dobrej stabilności termicznej i chemicznej.

Klasyfikację olejów do pomp próżniowych podano w tabeli 1.

 


Tabela 1. Klasyfikacja olejów do pomp próżniowych wg ISO 6743-3A 

Ogólne

zastosowanie

Szczegółowe

zastosowanie

Specyficzne zastosowanie

Symbol ISO-L

Typowe zastosowanie

Uwagi

Pompy   próż­niowe

Pompy   próż­niowe   z   au­tomatycznym smarowaniem komór    sprę­żania

Pompy próżniowe tłokowe i rotacyj­ne,       smarowane kropelkowe oraz z  wirującym tło­kiem cieczowym

DVA

Niska próżnia dla nie agresyw­nych gazów

Niska próżnia 102 do 10"' kPa (103 do 1 mb ar)

DVB

Niska próżnia dla agresywnych j*azów

Pompy próżniowe z wirującym tło­kiem cieczowym

DVC

Średnia próżnia dla nie agresy­wnych gazów

Średnia próżnia 10' do KT* kPa (1 dolO"3mbar)

DVD

Średnia próżnia dla agresywnych gazów

DVE

Wysoka próżnia dla nie agresy­wnych gazów

Wysoka próżnia KT1 do 1(T8 kPa

(KTdol(r7mbar)

DVF

Wysoka próżnia dla agresywnych gazów

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.