Informacje ogólne

Drukuj

CIECZE DO WYTŁACZANIA

 

image001

 

Rys. 1. Schemat obróbki plastycznej – wytłaczania ( 1 – formowana płytka, 2 – stempel, 3 – dociskacz, 4 – matryca)

 

Procesowi wytłaczania (rys. 3) mogą być poddane metale (ich stopy) o odpowiednio dobrych własnościach plastycznych, jak np. stal, stal nierdzew­na, cynk, tytan, stopy glinu, mosiądze i brązy.

Ciecz obróbkowa zapewniająca dobre smarowanie powoduje:

a)        obniżenie współczynnika tarcia z poziomu 0,3^0,5 (obróbka na sucho) do
poziomu nawet 0,05 (ze smarowaniem),

b)       zmniejszenie energii obróbki,

zwiększenie trwałości narzędzi.

Zastosowanie do obróbki plastycznej znaleźć mogą również liczne ciecze stosowane podczas obróbki skrawaniem. Orientacyjnie możliwości te przedsta­wia tabela 1.

Tabela 1. Podział cieczy obróbkowych wg zastosowania do operacji mechanicznych wg ISO 6743/7-1986 i PN-90/C-96099/10

 

Kod literowy

Skra­wanie

Obróbka

ścierna

Obróbka

elektro­erozyjna

Tło­czenie

Wyciąganie, zgniatanie obrotowe

Ciąg­nienie drutu

Kształto­wanie, kucie matrycowe

Walco­wanie

MHA

P

P

P

MHB

P

P

P

P

P

P

MHC

P

P

P

D

D

MHD

P

P

MHE

P

P

P

P

MHF

P

P

P

MHG

P

P

MHH

P

MAA

P

P

D

MAB

P

P

P

D

P

MAC

P

D

D

MAD

P

P

P

MAE

P

D

MAF

P

D

MAG

D

P

D

P

P

MAH

P

P

P

MAI

P

P

P - zastosowanie podstawowe,          D - zastosowanie dopuszczalne

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.