Klasyfikacje płynów hartowniczych

Drukuj

Olejom hartowniczym stawia się takie wymagania, jak:

-       mała zawartość lotnych składników,

-       wysoka temperatura zapłonu i palenia,

-       odporność na utlenianie i stabilność chemiczna,

-       brak skłonności do koksowania i wydzielania osadów,

-       brak skłonności do pienienia,

-       odpowiednia lepkość (od lepkości zależy przebieg chłodzenia)

-       mała liczba kwasowa (by nie było oddziaływań korozyjnych na metale),

-       brak zawartości wody,

-       odporność na działanie mikroorganizmów (dotyczy głównie emulsji wodno-
olejowych).

Oprócz bazy węglowodorowej mineralne oleje hartownicze zawierają czę­sto dodatki, takie jak:

-    inhibitory utleniania,

-       przyspieszacze hartowania (przyspieszają przejście ze stadium kalefakcji do
fazy wrzenia pęcherzykowego),

-       wiskozatory,

-       niekiedy emulgatory ułatwiające zmywanie olejów wodą z elementów za­
hartowanych oraz

-       biocydy.

Ogólnie płynami (mediami) hartowniczymi mogą być:

-       oleje mineralne,

-       oleje syntetyczne,

-       woda,

-       emulsje lub roztwory wodne,

-       stopione sole,

-       gazy,

-       złoża fluidalne,

-       inne.

Według normy ISO 6743-14 płyny hartownicze zaliczane są do klasy L (Lubricants) i oznaczane dodatkowo literą U (Heat Treatment - obróbka ciepl­na), będącej symbolem grupy. Każdy rodzaj (jest ich dwadzieścia sześć) płynu hartowniczego ma przydzielony kod literowy składający się z trzech liter:

-         wspomnianej litery U (symbol całej grupy);

-         jednej z liter H, A, S, G, F, K, przy czym:
H - oleje mineralne,

A - ciecze na bazie wodnej, w tym roztwory wodne polimefów,

S - stopione sole,

G - gazy,

F - złoża fluidalne,

K - pozostałe klasy;

-   jednej z kolejnych liter alfabetu ABCDEFGHYK (symbol na trzecim miejscu w oznaczeniu).

Na czwartej pozycji umieszcza się klasę lepkości wg ISO (liczba oznacza średnią wartość lepkości kinematycznej w 40°C).

Klasyfikację płynów hartowniczych wg ISO 6743-4 przedstawiono w ta­beli 1.

Przykładowy symbol: ISO-L-UHF15 oznacza:

-          ISO - symbol Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji,

-          L - dział środków smarowych (L - Lubricants),

-          U - płyny hartownicze (tabela 1),

-          H - oleje hartownicze (tabela 1),

-          F - oleje do szybkiego hartowania (tabela 1)

-          15 - symbol klasyfikacji lepkościowej ISO 3448.

Tabela 1. Klasyfikacja płynów do obróbki cieplnej metali, klasa ISO-L-U wg ISO 6743-14; 1994

 

Zastoso­wanie

Bardziej szczegółowe zastosowanie

Typ płynu i/lub zalecane funkcje

Symbol ISO-L

Oleje do cieplnej obróbki

Zimne hartowanie 0 < = 80°C

Oleje do normalnego hartowania

UHA

Oleje do szybkiego hartowania

UHB

Średnio gorące hartowanie 80°C<0< = 130°C

Oleje do normalnego hartowania

UHC

Oleje do szybkiego hartowania

UHD

Gorące hartowanie 130°C<0< = 2000C

Oleje do normalnego hartowania

UHE

Oleje do szybkiego hartowania

UHF

Bardzo gorące hartowanie 200°C<0< = 310°C

Oleje do normalnego hartowania

UHG

Oleje do szybkiego hartowania

UHH

Hartowanie próżniowe

UHV

Inne przypadki

UHK

Ciecze

wodne do cieplnej obróbki

Powierzchniowe

hartowanie

Woda

UAA

Ciecze wodne do wolnego harto­wania

UAB

Ciecze wodne do szybkiego hartowania

UAC

Głębokie hartowanie

Woda

UAA

Ciecze wodne do wolnego harto­wania

UAD

Ciecze wodne do szybkiego hartowania

UAE

Inne przypadki

UAK

Stopione sole do cieplnej obróbki

150°C<0<500°C

Stopione sole 150°C<0< 500°C

USA

500°C < 0 < 700°C

Stopione sole 500°C ? < 0 < 700°C

USB

Inne przypadki

USK

Gazy do cieplnej obróbki

Powietrze

UGA

Neutralne gazy

UGB

Redukujące gazy

UGC

Utleniające gazy

UGD

Fluidalne złoża

UF

Inne

przypadki

UK

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.