Charakterystyka ogólna

Drukuj

Smary plastyczne scharakteryzowano ogólnie pod względem budowy w rozdziale drugim przy okazji omawiania środków smarowych o różnej konsy­stencji. Przypomnijmy zatem w skrócie, że:

  1. Otrzymuje sieje poprzez zagęszczenie olejów bazowych (mineralnych, syn­ - tetycznych lub półsyntetycznych) mydłami metali, bentonitami, krzemionką, stałymi węglowodorami (lub innymi substancjami o zdolnościach zawęszczających);
  2. Powyższy skład podstawowy uzupełniają dodatki uszlachetniające oraz napełniacze w postaci smarów stałych, proszków metali itp.;
  3. Smary plastyczne są płynami nienewtonowskimi, tzn. ich lepkość jest funkcją gradientu prędkości ścinania. Im większa prędkość ścinania (przepływu), tym bardziej lepkość smaru zbliża się (malejąc) do lepkości oleju bazowego (niszczony jest szkielet wewnętrzny utworzony przez zagęszczacz);
  4. Większość smarów cechuje zjawisko tiksotropii, tzn. zdolność do odbudowy struktury wewnętrznej zniszczonej ścinaniem (przepływem) - wtedy wzrasta ponownie lepkość smaru;
  5. Ważną cechą reologiczną smaru plastycznego jest granica płynięcia, tzn. taka wartość naprężenia ścinającego, poniżej której zachowuje się on jak ciało stałe;
  6. Jednak podstawą do klasyfikowania smarów plastycznych wg konsystencji jest tzw. penetracja, cecha mierzona analogicznie do pomiarów twardości.

Przewiduje się siedem klas konsystencji (wg NLGI i PN):

-          000, 00, 0 - oznaczają smary przekładniowe (półpłynne),

-          l, 2, 3 - smary łożyskowe (o średniej nośności),

-          4, 5, 6 i 7 - smary twarde (o konsystencji twardego mydła);

7)  Podstawową zaletą smarów plastycznych jest ich przyczepność do po­wierzchni, zatem mogą być zastosowane również w węzłach nieuszczelnionych. Wadą jest brak możliwości odprowadzania ciepła i produktów zużycia ze strefy styku.

Motoryzacyjne smary plastyczne omówiono w p. 3.5. Scharakteryzowano tam również (w p. 3.5.2) wskaźniki stabilności fizycznej i chemicznej. Dla oce­ny jakości smarów plastycznych do zastosowań przemysłowych opracowano wiele testów, modelujących różne sytuacje eksploatacyjne [74].

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.