Klasyfikacja jakościowa

Drukuj

Przemysłowe smary plastyczne są sklasyfikowane w normie ISO 6743-9 opartej na niemieckiej normie DIN 51825 (tabele 1, 2 i 3).

Tabela. l. Klasyfikacja jakościowa przemysłowych smarów plastycznych wg ISO 6743-9 - grupa X

 

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

Symbol 5

temperatura minimalna [°C]

temperatura maksymalna [°C]

zachowanie się wobec wody

właściwości EP

klasa konsysten­cji wg NLGI

0 -20

A B

60

90

A B

A B

A - nie posiadające dodatków EP

000 00

-30

C

120

C

C

 

0

-40

D

140

D

D

 

1

<-40

E

160 180

E F

E F

B - posiadające dodatki EP

2 3

   

> 180

G

G

 

4

       

H

 

5

       

I

 

6

           

7

Tabela. 2. Zachowanie się smarów plastycznych wobec wody

 

Środowisko

Właściwości przeciwrdzewne

Symbol 3

L

L

A

L

M

B

L

H

C

M

L

D

M

M

E

M

H

F

H

L

G

H

M

H

H

H

I

Środowisko                                             Właściwości przeciwrdzewne L = Sucha atmosfera                           L = Brak właściwości przeciwrdzewnych M = Normalna atmosfera                         M = Ochrona wobec wody destylowanej H = Działanie wody                               H = Ochrona wobec wody morskiej

Tabela 3. Budowa symbolu klasyfikacyjnego smarów plastycznych według ISO 6743-9

 

ISO

L

X

Svmbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

Klasa wg NLGI

Symbol systemu normali­zacyjnego

Środki smaro­we

Smary plasty­czne

Minimal­na tempe­ratura pracy

Maksymal­na tempe­ratura pracy

Odpor­ność na działanie wodv

Właści­wości EP

Konsystencja


Zgodnie z normą ISO symbolemISO - L - XCDEB3 oznacza się w przyjętej klasyfikacji (ISO) środek smarowy (L), grupa X - smar plastyczny o poniższych właściwościach:

-          minimalna temperatura pracy -30°C (symbol l - C),

-          maksymalna temperatura pracy +140°C (symbol 2 - D),

-          do pracy w normalnej atmosferze, brak właściwości przeciwrdzewnych (symbol 3 - E),

-          posiada dodatki EP (symbol 4 - B),

-          klasa konsystencji 3 wg NLGI (symbol 5).

Należy tutaj zaznaczyć, że smary plastyczne przeznaczone dla środków transportu oznacza się inaczej. Wymagania szczegółowe podaje norma ASTM D4950/94, która wyróżnia:

-          smary łożyskowe w klasach jakości GA, GB, GC (jakość klasy B jest wyższa niż A itd.),

-          smary podwoziowe - LA i LB.

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.