Mieszalność smarów plastycznych

Drukuj

Ani norma ISO 6743-9 w dziedzinie smarów przemysłowych, ani norma ASTM D4950 klasyfikująca smary motoryzacyjne nie rozwiązują problemu mieszalności smarów różnych gatunków. Wskazana jest duża ostrożność i w przypadku braku wiarygodnej informacji o dobrej mieszalności: całkowite usunięcie starego smaru z łożyska, przemycie rozpuszczalnikiem, napełnienie łożyska nowym smarem (napełnia się najczęściej do 1/3 wysokości łożyska).

Różne smary, ze względu na zróżnicowanie własności ich baz, zagęszcza­czy, dodatków i napełniaczy mieszają się ze sobą w różny sposób. W tabelach 4 i 5 zamieszczono orientacyjne dane na temat stopnia mieszalności sma­rów plastycznych, ze względu na rodzaj bazy (tabela 4) i zagęszczacza (tabela 5).

Tabela 4. Mieszalność smarów ze względu na zastosowaną bazę olejową

Baza olejowa

Mineralna

Syntetyczne węglowodory

Poliglikole

Estry

Silikony

Mineralna

+ +

+ +

-

+

 

Syntetyczne węglowodory

+ +

+ +

+

Poliglikole

-

-

+ +

 

-

Estry

+

+

-

+ +

-

Silikony

-

-

-

-

+ +

(++)           mieszalność bardzo dobra (mieszanie dopuszczalne) (+)         mieszalność dobra (mieszanie możliwe) (-)         mieszalność mała (mieszanie niemożliwe)

Tabela 5.   Mieszalność smarów plastycznych ze względu na rodzaj zagęszczacza (ozn. jak w tabeli 4)

 

Zagęszczacz

Kom­pleks Al

Steary­nian Ca

1 2-hydroksy-stearynian Ca

Kom­pleks Ca

Ben­tonit

1 2-hydroksy-steary­nian Li

Kom­pleks Li

Poli­uretan

Kompleks Al

+ +

 

+ +

-

-

-

+ +

 

Kompleks Al

-

+ +

+ +

-

+ +

+

+ +

 

1 2-hydroksyst-earynian Ca

+ +

+ +

+ +

+

+ +

+ +

+ +

-

Kompleks Ca

-

-

+

+ +

-

-

+ +

+ +

Bentonit

-

+ +

+ +

-

+ +

-

-

-

1 2-hydroksy-stearynian Li

+

+ +

+ +

+ +

+

Kompleks Li

+ +

+ +

+ +

+ +

 

+ +

+ +

 

Poliuretan

-

-

-

+ +

-

+

-

+ +

 

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.