LUX 10

Drukuj
ORLEN OIL LUX 10

ORLEN OIL LUX 10

Jakość: API : SA
Lepkość: SAE: 30

Charakterystyka

Mineralny olej silnikowy bez dodatków uszlachetniających (może zawierać depresatory obniżające temperaturę płynięcia).

Zastosowania

Olej silnikowy ORLEN OIL Lux 10 stosuje się w urządzeniach nie wymagających uszlachetnionego oleju.

Normy, aprobaty, specyfikacje

PN-73/C-96085

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry

Jednostki

Wartości typowe

Lepkość kinematyczna w temp. 100oC

mm2/s

10,9

Wskaźnik lepkości

-

91

Temperatura krzepnięcia

oC

-10

Temperatura zapłonu

oC

230

Pozostałość po koksowaniu

%

0,05

Pozostałość po spopieleniu

%

0,005

Liczba kwasowa

mg KOH/g

0,025

Zawartość stałych ciał obcych

%

nie zawiera

Zawartość wody

% (V/V)

nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

 

Dostępne opakowania: 1000L, 180kg, 30L, 20L, 5L, 1L.

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.