OPIS OGÓLNY

Drukuj

OLEJE UNIWERSALNE (SILNIKOWO-PRZEKŁADNIOWO-HYDRAULICZNE)

Dla usprawnienia eksploatacji ciągników i maszyn w rolnictwie (również w budownictwie) opracowano oleje uniwersalne, które mogą smarować mocno obciążone silniki spalinowe (głównie o zapłonie samoczynnym), przekładnie mechaniczne (lub hydromechaniczne) oraz zasilać układy hydrauliczne, sterują­ce oprzyrządowaniem specjalistycznym (technologicznym).

Najpierw opracowano oleje nazywane w skrócie TOU (od Tractor Oil Universal), które odpowiadały klasie oleju silnikowego API CC/SC oraz API GL-3 lub GL-4 oleju przekładniowego. Przeznaczone były do ciągników star­szej konstrukcji z suchymi hamulcami.

Nowsza generacja olejów silnikowo-przekładniowo-hydraulicznych, zwa­nych STOU (od Super Tractor Oil Universal), została opracowana w związku z rozwojem konstrukcji ciągników dużej mocy, co zwiększyło, oczywiście, rów­nież „obciążenie" oleju smarowego. Oleje STOU spełniają wymagania klasy API CD/SE lub CD/SF jako silnikowe oraz GL-4 lub GL-5 jako przekładniowe. Stosowane są w ciągnikach z mokrymi hamulcami, z których odprowadzają ciepło tarcia, co zwiększa skuteczność hamowania. Płynność procesów hamo- wania i sprzęgania (w mokrych sprzęgłach) zapewniają specjalne dodatki, zwa­ne modyfikatorami tarcia.

Stosowanie jednego, uniwersalnego środka smarowego zamiast trzech róż­nych znacznie ułatwia procesy obsługowe, uniemożliwia pomyłki przy dolew-kach lub wymianie. Jest to więc działalność opłacalna ekonomicznie.

  Kropelka 2

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.